Mittwoch, 5. März 2008

Mettwoch as Yahtzee-Daag

Wei emmer Mettwoches gett ett een neien Yahtzee-Video an well ech den totalen Fan sin waerd ech deen och allkeiers hei posten.

Destkeier geet ett em Devil May Cry 4, ech hun zwar een Haerz fir Capcom mee se hun schon lang naischt ordentleches mei op den Desch bruecht.That is All.

Keine Kommentare: